Date cu caracter personal

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Premium Fruct este inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub numarul 34193.

In calitate de operator date cu caracter personal, Premium Fruct are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de client. Ne obligam ca datele cu caracter personal vor fi:
* prelucrate cu buna credinta si in conformitate cu dispozitiile legale;
* colectate in scopuri determinate, explicite si legitime;
* adecvate, pertinente si neexcesive, prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;
* exacte si actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate si respectiv prelucrate vor fi sterse sau rectificate;
* stocate intr-o forma care sa permita identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesara realizarii scopurilor in care datele sunt colectate si prelucrate.

Premium Fruct poate prelucra urmatoarele date cu caracter personal:
* numele si prenumele
* sexul
* telefon/fax/email
* adresa sau resedinta
* date bancare
* imagini

Informatiile referitoare la cardurile bancare ale Clientilor nu sunt stocate in baza de date a site-ului www.profructta.com, acestea fiind procesate si folosite strict de furnizorii de servicii de plata online. Premium Fruct nu este responsabil pentru eventualele probleme de securitate ale serverului pe care sunt stocate aceste date.

Consimtamantul nu este necesar in urmatoarele cazuri:
* cand prelucrarea este necesara in vederea executarii unui contract sau antecontract la care persoana vizata este parte ori in vederea luarii unor masuri, la cererea acesteia, inaintea incheierii unui contract sau antecontract;
* cand prelucrarea este necesara in vederea protejarii vietii, integritatii fizice sau sanatatii persoanei vizate ori a unei alte persoane amenintate;
* cand prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale a operatorului;
* cand prelucrarea este necesara in vederea aducerii la indeplinire a unor masuri de interes public sau care vizeaza exercitarea prerogativelor de autoritate publica cu care este investit operatorul sau tertul caruia ii sunt dezvaluite datele;
* cand prelucrarea este necesara in vederea realizarii unui interes legitim al operatorului sau tertului caruia ii sunt dezvaluite datele cu conditia ca acest interes sa nu prejudicieze interesul sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate;
* cand prelucrarea priveste datele obtinute din documente accesibile publicului, conform legii;
* cand prelucrarea este facuta exclusiv in scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica, iar datele raman anonime pe toata durata prelucrarii.

2. Scopul colectarii datelor este indeplinirea obiectului de activitate al societatii, respectiv comerț, comerț on-line, furnizare de bunuri și servicii. Furnizarea acestor date, necesare in vederea asigurarii acuratetii informatiilor si continutului documentelor intocmite in exercitarea activitatii societatii noastre, constituie o obligatie a clientului. Refuzul furnizarii acestor date determina imposibilitatea onorarii comenzilor.

 1. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari, cu consimtamantul Clientului/Cumparatorului/Utilizatorului
  Autoritatile publice carora li se comunica date in cadrul unei competente speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari si in consecinta, nu va fi necesar consimtamantul persoanei vizate (de ex.: datele personale solicitate de instantele de judecata, procurori, organe de urmarire penala, daca sunt necesare desfasurarii unei anchete).

COOKIES

Premium Fruct folosește cookies doar pentru a imbunatați navigarea in magazinul on-line. Acestea nu conțin date personale. Conform OUG 13/2012, vizitatorii site-ului iși exprima acordul pentru folosirea de cookies prin setarile personale din browser. Vizitatorii magazinului www.en.profructta.ro sunt informați in legatura cu folosirea de cookies printr-un banner situat pe homepage. Prin continuarea navigarii, vizitatorii iși exprima acordul cu privire la acest aspect.
Pentru mai multe informații despre cookies și influența acestora asupra navigarii pe internet puteți accesa www.aboutcookies.org

4. Garantii

Conform Legii nr. 677/2001, orice persoana vizata beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, se garanteaza respectarea dreptului de opozitie la prelucrarea datelor personale care va privesc si de a solicita stergerea datelor, cu exceptia datelor a caror prelucrare are caracter obligatoriu, respectiv prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala.
Premium Fruct in calitate de operator de date cu caracter personal, ii revin urmatoarele obligatii de informare:

* In cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respective, operatorul ii va aduce la cunostinta:
– identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
– scopul in care se face prelucrarea datelor;
– informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
– orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.
Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa catre societatea noastra cu o cerere scrisa, datata si semnata.

 1. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa: București, str. Prof. Dr. Victor Babeș nr. 3, sector 5, in atentia Premium Fruct va puteti exercita, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate.
 2. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa: București, str. Prof. Dr. Victor Babeș nr. 3, sector 5 in atentia Premium Fruct va puteti exercita dreptul de interventie asupra datelor, dupa caz:
  – rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special a datelor incomplete sau inexacte
  – transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
 3. Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.
  Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.
  In vederea exercitarii drepturilor persoana vizata va inainta Premium Fruct o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
  Premium Fruct este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului.
 4. Datele prelucrate vor fi stocate, conform art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 677/2001, pe durata necesara realizarii scopurilor in vederea carora au fost colectate si ulterior prelucrate.
 5. Premium Fruct ia toate masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.
  Utilizatorii care au acces la baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt doar cei desemnati de conducerea societatii, fiecare dintre acestia acceseaza baza de date cu propriul nume de cont si parola .Toti utilizatorii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune in baza de date vor inchide sesiunea. In cazul in care unul sau mai multi utilizatori sunt revocati din diverse motive conturile de acces se suspenda automat.
  Utilizatorii acceseaza datele cu caracter personal numai pentru indeplinirea atributiilor de serviciu.
  Computerele de la care se acceseaza baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt parolate, au implementate solutii de protectie antivirus, antispam si firewall updatate la zi.
  Imprimarea datelor cu caracter personal se realizeaza numai de catre utilizatorii autorizati pentru aceasta operatiune si numai in scopuri cerute de legile in vigoare.